Brelog


Disclaimer


Brelog Koerier streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Brelog koerier echter niet, noch kan Brelog Koerier aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

 

 

Brelog Koerier behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Brelog koerier garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

 

 

Brelog Koerier garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Brelog Koerier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Brelog koerier accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Copyright 2012 Brelog      |       Webdesign Michael Domburg                                    Algemene Voorwaarden      |      Disclaimer